Privacybeleid

Beleid voor internetprivacy en cookies

Dit is het internetprivacybeleid voor deze website.

Deze website is het eigendom van CitNOW. We nemen de privacy van alle bezoekers aan deze website zeer serieus. Daarom beschrijven we in dit beleid voor privacy en cookies ons standpunt met betrekking tot privacyzaken en het gebruik van cookies op deze website.

Dit beleid is van toepassing op alle gegevens die door een bezoeker met ons worden gedeeld, hetzij via deze website, hetzij via e-mail.

Dit beleid bevat uitleg over wat er gebeurt met eventuele persoonsgegevens die u met ons deelt, of die we direct of indirect van u verzamelen via deze website of via e-mail.

Bepaalde bedrijven zijn op grond van de wet inzake gegevensbescherming verplicht te beschikken over een data controller. Binnen de context van de Data Protection Act 1998 fungeert Donna Barradale als onze data controller. Ze is per e-mail te bereiken via reply@citnow.com.

1. Gegevens die we verzamelen

In het kader van de exploitatie van deze website kunnen we de volgende gegevens van u verzamelen en verwerken:

1.1 Details met betrekking tot uw bezoeken aan de website en de informatiebronnen die u raadpleegt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogstatistieken en andere communicatiegegevens.

1.2 Gegevens die u verstrekt door invulling van formulieren op onze website, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor de ontvangst van informatie, zoals de nieuwsbrief of een demo, of wanneer u contact met ons opneemt via de pagina Contact opnemen.

1.3 Gegevens die u aan ons verstrekt tijdens communicatie met ons, om welke reden dan ook.

2. Gebruik van cookies

In sommige gevallen kunnen we gegevens over uw computer verzamelen ten behoeve van onze services. Uit dergelijke informatie kan uw identiteit niet worden afgeleid. Het gaat om statistische gegevens over onze bezoekers en hun gebruik van de site. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke of identiteitsinformatie. Ze worden door ons gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website verder kunnen ontwikkelen en verbeteren.

We kunnen informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik met behulp van een cookiebestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Als cookies worden gebruikt, worden deze automatisch op uw computer opgeslagen. Het cookiebestand wordt op de vaste schijf van uw computer opgeslagen, aangezien cookies informatie bevatten die wordt overgebracht naar de vaste schijf van uw computer. Dit stelt ons in staat onze website en onze dienstverlening aan u te verbeteren.

Op alle computers is het mogelijk cookies te weigeren. Dit is mogelijk met een instelling in uw browser die het weigeren van cookies mogelijk maakt. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, moet u er rekening mee houden dat u mogelijk geen toegang kunt verkrijgen tot bepaalde onderdelen van onze website.

Als u meer informatie wilt over cookies, kunt u de richtlijnen lezen op All About Cookies.

3. Gebruik van uw gegevens

De gegevens van u die we verzamelen en opslaan, worden hoofdzakelijk gebruikt voor onze dienstverlening aan u. Daarnaast kunnen we de gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

3.1 Het verstrekken van informatie met betrekking tot onze producten of diensten die u hebt aangevraagd en het verstrekken van informatie over andere producten waarvan we denken dat deze voor u van belang zijn, mits u hebt ingestemd met de ontvangst van dergelijke informatie.

3.2 Het nakomen van onze contractuele verplichtingen aan u.

3.3 U op de hoogte stellen van veranderingen in onze website, zoals verbeteringen of wijzigingen in producten/diensten, die gevolgen kunnen hebben voor onze service.

3.4 Als u een bestaande klant bent, kunnen we contact met u opnemen over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met producten en diensten die eerder door u zijn afgenomen.

3.5 Als u een nieuwe klant bent, zullen we alleen contact met u opnemen of toestaan dat derden contact met u opnemen als u daarvoor toestemming hebt gegeven, en uitsluitend via de kanalen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

3.6 Als u niet wilt dat we deze gegevens ten behoeve van onszelf of ten behoeve van derden gebruiken, krijgt u de gelegenheid uw toestemming hiervoor niet te verlenen op het moment dat u de gegevens verstrekt via het formulier dan we gebruiken om uw gegevens te verzamelen.

4. Opslag van uw persoonlijke gegevens

4.1 We kunnen gegevens die we van u hebben verzameld, overbrengen naar een locatie buiten uw economische regio voor verwerking en opslag. Daarnaast is het mogelijk dat de gegevens worden verwerkt door personeel buiten uw economische regio dat werkt voor ons of een van onze leveranciers. Dit personeel kan bijvoorbeeld betrokken zijn bij het verwerken en voltooien van uw bestelling, de verwerking van uw betaalgegevens en de levering van ondersteuningsdiensten. Door uw persoonlijke gegevens in te zenden gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking. We nemen alle redelijke stappen om erop toe te zien dat uw gegevens op veilige wijze en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

4.2 De gegevens die aan ons worden verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers. Details met betrekking tot transacties die worden uitgevoerd via onze site, worden gecodeerd om de veiligheid ervan te waarborgen.

4.3 De verzending van gegevens via internet is niet 100% zeker. Daarom kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de veiligheid van gegevens die via elektronische weg aan ons worden toegezonden. De verzending van dergelijke gegevens geschiedt geheel op eigen risico. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of u een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde onderdelen van onze site, draagt u de verantwoordelijkheid voor het geheimhouden van het wachtwoord.

5. Bekendmaking van uw gegevens

5.1 Indien van toepassing, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere leden van onze groep. Hiertoe behoren, indien van toepassing, onze dochterondernemingen, ons holdingbedrijf en de andere dochterondernemingen daarvan.

5.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan derden:

5.2.1 Indien we ons bedrijf en/of onze bedrijfsmiddelen, of een deel daarvan, verkopen aan een derde partij.

5.2.2 Indien we wettelijk verplicht zijn de gegevens bekend te maken.

5.2.3 Om te helpen bij fraudebestrijding en het verlagen van kredietrisico’s.

6. Koppelingen van derden

U kunt koppelingen naar websites van derden tegenkomen op onze website. Deze websites hanteren doorgaans een eigen privacybeleid. Het is raadzaam dit te controleren. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid van deze derden, aangezien we er geen zeggenschap over hebben.

7. Toegang tot gegevens

De Data Protection Act 1998 geeft u het recht de gegevens te raadplegen die we over u in ons bezit hebben. Houd er rekening mee dat we in het geval van een verzoek tot toegang tot deze gegevens een bedrag van £10 in rekening te brengen ter compensatie van de kosten die wij moeten maken om u de gevraagde gegevens te verstrekken. Als u de gegevens die we over u in bezit hebben wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

8. Contact opnemen

We verwelkomen eventuele vragen, opmerkingen of verzoeken die u mogelijk hebt met betrekking tot dit beleid. Aarzel in dat geval niet contact met ons op te nemen via support@citnow.com

Als u liever per post contact met ons wilt opnemen, is ons contactadres Millars Brook, Molly Millars Lane, Wokingham, West Berkshire RG41 2AD, Verenigd Koninkrijk.